Aktivt filter på forsyningen

Af Kim Tonsberg Kristensen
Servicetekniker, STYREG

Gennem de sidste 10 år har vi løst et stigende antal udfordringer for vores kunder, som kunne relateres til problemer med forsyningskvaliteten. Vi har været nysgerrige og søgt viden hos bl.a. Danfoss Drives, Comsys og Fluke, som vi har benyttet i fejlfindingen. Derfor er vi ret skarpe på disse usynlige problemstillinger, og vi lader os gerne udfordre med det næste svære problem – læs i øvrigt vores artikel om harmoniske strømme.

Vi samarbejder med svenske Comsys. Efter flere tests og eksperimenter er det vores konklusion, at de producerer verdens bedste aktive filter.

Comsys har over de sidste mange år opnået en bred erfaring med aktive filtre til forbedring af forsyningskvalitet for både den maritime sektor (skibe og offshore) og til landbaserede anlæg.

Figur 1 Aktive filtre kan indsættes på skibe, boreplatforme, datacentre, i vandforsyningen og overalt i industrien. Kilde: Comsys

Vi oplever stigende udfordringer med spændingskvalitet hos vores kunder pga. øget brug af 6-puls frekvensomformere. Følgevirkningerne kan være overophedede transformatorer, maksimalafbrydere som kobler vilkårligt ud og forvrængninger så kraftige, at andet udstyr påvirkes.

Men som nævnt er årsagerne usynlige, og nogle gange virker det bare bedre, når vores kunde kan se en mulig løsning fungere i praksis.

Derfor udlåner vi et Comsys ADF P100 aktivt filter, så udfordringerne med harmoniske strømme kan dokumenteres og effekten af filteret kan fastslås, inden kunden tager beslutning om investering. Vi har en særlig interessant case story fra Aarhus Universiteti Danmark som du kan studere her.

Men det er ikke kun de harmoniske strømme, som filteret kan modvirke. I en moderne installation er der høj følsomhed for andre typer af uregelmæssigheder i forsyningen – disse udgør en risiko for udfald af maskiner og utilsigtede produktionsstop. Et aktivt filter fra Comsys kompenserer konstant for forsyningsfejl og bidrager dermed til at sænke risikoen.

Figuren herunder viser eksempler på almindeligt forekommende forstyrrelser:

Figur 2 Forsyningskvalitetens udfordringer - der kan optræde mange slags støj. Kilde: Comsys

Både målingen af forstyrrelsen og udbedring af ”skaden” sker ved at måle strømmens kurver ved transformeren. Mellem transformer og frekvensomformer anbringes filteret, som skal kompensere for de harmoniske strømme. Dette udgør en lukket sløjfe, hvor filteret selv måler på, hvor godt kompensationen udføres.

Figur 3 Closed-loop princippet. Kilde: Comsys

Dér, hvor Comsys skiller sig ud i forhold til andre fabrikater, er, at de har to forskellige tilgange til at forbedre spændingskvaliteten på. Den ene er ved anvendelse af strømprober på aftagersiden som ovenfor beskrevet, og den anden kaldes ”Sensorless Control”.

Det aktive Comsys filter måler på spændingen på de tre forsyningsfaser og kompenserer elektronisk for fejl så sinuskurven rettes op.

Filtrene dimensioneres afhængig af strømstyrke og forsyningsspænding (400-690 Volt). Har du få eller slet ingen erfaringer med dette område, så ring til os og få rådgivning om denne type problemstillinger og fejlfinding.

Har du lyst til at læse mere, så klik over til Comsys