Aktivt filter på elförsörjningen

Författare: Kim Tonsberg Kristensen
Servicetekniker, STYREG

Under de senaste 10 åren har vi löst ett antal ökande utmaningar för våra kunder, som var relaterade till problem med kvaliteten på elförsörjningen. Vi har varit nyfikna och eftersökt kunskap från bland annat Danfoss Drives, Comsys och Fluke, som vi bl.a.har använt vid felsökning. dag har vi lärt i dessa osynliga frågor och vi är glada över att utmanas med nästa svåra problem – läs vår artikel om harmoniska flöden (övertoner).

För bra resultat samarbetar vi med Svenska Comsys. Efter flera tester och experiment är det vår slutsats att de producerar världens bästa aktiva filter.

Under de senaste åren har Comsys skaffat sig omfattande erfarenhet av aktiva filter för att förbättra kvaliteten inom elförsörjning för både sjöfart (fartyg och offshore) och för landbaserade anläggningar.

Figur 1 Aktiva filter kan sättas in på fartyg, oljeriggar, datacenter, i vattenförsörjningen och i hela industrin. Källa: Comsys

Vi upplever ökande utmaningar gällande spänningskvalitet för våra kunder och det i flera fall på grund av ökad användning av frekvensomformare, innehållande 6-puls likriktare. Følgevirkningerne kan være overophedede transformatorer, maksimalafbrydere som kobler vilkårligt ud og forvrængninger så kraftige, at andet udstyr påvirkes.

Som nämnts tidigare är orsakerna osynlig och ibland för att påvisa övertoner till våra kunderär att presentera en möjlig lösning som funger i praktiken.

Derfor udlåner vi et Comsys ADF P100 aktivt filter, så udfordringerne med harmoniske strømme kan dokumenteres og effekten af filteret kan fastslås, inden kunden tager beslutning om investering. Vi har en særlig interessant case story fra Aarhus Universiteti Danmark som du kan studere her.

Men det är inte bara de harmoniska strömmarna som filtret kan motverka. I en modern installation finns hög känslighet för andra typer av oegentligheter i spänningsförsörjningen – dessa utgör en risk för avbrott och oavsiktliga produktionsstopp. Ett aktivt filter från Comsys kompenserar ständigt för försörjningsfel och bidrar därmed till att minska risken för stillestånd.

Figuren nedan visar exempel på vanliga störningar:

Figur 2 Utmaningarna med försörjningskvalitet - det kan finnas många typer av störning. Källa: Comsys

Detta görs i de flesta fall genom att mäta strömmen vid själva transformatorn, varefter filtret kompenserar för de harmoniska strömmarna. Detta tas bort från en sluten slinga, där själva filtret mäter hur bra det utför uppgiften.

Figur 3 Closed-loop princippet. Källa: Comsys

Där skiljer sig Comsys ut jämfört med andra tillverkare är att de har två olika metoder för att förbättra spänningskvaliteten. Den ena metoden använder strömprober på sekundärsidan enligt beskrivningen ovan och den andra metoden kallas ”Sensorless kontroll”.

Det aktiva Comsy-filtret mäter spänningen i de tre matande faserna och kompenserar elektroniskt för fel så sinuskurvan korrigeras.

Filtren är dimensionerade beroende på ström- och matningsspänning (400-690 Volt). Om du har bristfällig eller ingen erfarenhet inom detta område, ring oss gärna för råd om denna typ av problem och felsökning.

Har du lyst til at læse mere, så klik over til Comsys