Organisasjon

STYREG arbeider i Danmark, Norge og Sverige – og har alltid opgaver i resten av verden, typisk reparasjons- og installasjonsopgaver på boreplatformer, skip og industrivirksomheter.

Vi har en relativt liten, men meget høyt og bredt kvalifisert organisasjon. Det sikrer fleksibilitet og en meget effektiv, målrettet opgaveløsning.

Kort om STYREG

STYREG er så å si vokst ut av Danfoss Drives. Virksomheten ble startet i 2009 av fire erfarne serviceteknikere, som alle hadde mer enn 10 års erfaring med service på Danfoss Drives.

FFra starten har virksomheten spesialisert seg i styring, regulering og reparasjoner av Danfoss VLT frekvensomformere; senere er VACON frekvensomformere også kommet til.

STYREG leverer teknisk service og servicebesøk til virksomheter og deres kunder. Vi tilbyer serviceavtaler, som sikrer, at alle våre kunder får den service og teknisk støtte, de har behov for.

STYREG er Drive Pro® servicepartner for Danfoss Salg Danmark og Danfoss AB, og utfører serviceoppdrag verden rundt.
Våre verdier

Vi arbeider hver dag for å sikre sterke relasjoner til våre kunder – og på å yte profesjonelle og kompetente løsninger på de oppgaver, vi påtar oss.

STYREG’s grunnleggende verdier kan sammenfattes i nedenstående punkter:

  • Respekt for våre kunder og samarbeidspartnere
  • Høy kompetanse og høy kvalitet i løsninger
  • Solid økonomi
  • Tilgjengelighet
  • Gode og langvarige relasjoner til våre kunder
  • Høy arbeidsmoral i alle ledd i organisasjonen
  • Et godt og sikkert arbejdsmiljø
  • Sosialt engasjement