Site Assessment håller produktionen i drift

Av Hans Jerver
Kommunikationsansvarig, STYREG

Energibesparingar, lägre Co2-utsläpp och minimerad risk för haveri i produktionsapparaten är de största fördelarna med en Site Assessment.


En Site Assessment innebär en inventering av en verksamhets samtliga frekvensomformare.

Primärt talar vi om produktionsverksamheter, värmeverk och reningsverk berättar partnern Rene Gabriel på STYREG.

STYREG är Danfoss Drive Pro Servicepartner och har sedan 2020 utfört över 100 Site Assessments.

Danfoss erbjuder kostnadsfritt en dags arbete vid en Site Assessment. En Site Assessment kan därför utföras av STYREG utan föregående offert.

För kunden innebär en Site Assessment att man får en kvalificerad bedömning av samtliga frekvensomformare som finns i verksamheten. Bedömningen ger en samlad bild av servicebehov, om det är dags att byta ut gamla omformare och om det kan vara relevant att teckna ett serviceavtal. Dessutom finns en beräkning av återbetalningstiden för de nya investeringarna.

När kunden i efterhand summerar den totala besparingen man gjort i samband med uppgradering av omformaren så blir kunden ofta överraskad över hur kort återbetalningstiden faktiskt blir, förklarar Rene Gabriel.

Framsynthed

För STYREGs servicetekniker ger en Site Assessment en riktigt god kännedom om status på kundens frekvensomformare.

Teknikern går tillsammans med kunden igenom samtliga frekvensomformare på plats. Frekvensomformarnas placering registreras och samtliga omformare namnges med ett eget ”tagnummer”. Detta säkerställer att kunden och STYREG alltid vet vilken specifik frekvensomformare man talar om när man benämner den med tagnumret.

STYREG bedömer varje enskild frekvensomformare. Man tittar på om den är aktiv och i vilket skick den är. Kunden bidrar med sin åsikt om hur viktig omformaren är för driften.

-Detta är vad vi gör vid en Site Assessment. Vi tar till exempel inga säkerhetskopior eller gör några ändringar. Det här är en ren statusbedömning, förklarar Rene Gabriel.

Som regel kan detta klaras på en dag, men om det är tal om större verksamheter kan ytterligare tid naturligtvis köpas till.

När en Site Assessment är genomförd upprättas en rapport. Kunden får därmed en detaljerad bild över ålder och skick på samtliga frekvensomformare i verksamheten.

– Vi delar in frekvensomformarnas skick i tre kategorier; grön, gul eller röd. Färgerna indikerar hur kritiskt tillståndet är för den enskilda omformaren, säger Rene Gabriel.

I rapporten tas det naturligtvis höjd för kundens bedömning av de enskilda omformarnas betydelse för verksamheten. De kritiska omformarna, som vid ett haveri kan orsaka ett totalstopp med stora ekonomiska förluster, är det förstås mest fokus på.

Nytt besök

När kunden haft tid att gå igenom rapporten avtalas en tid för ett uppföljande möte.

-Om det är frekvensomformare som är kritiska för driften av en verksamhet så resulterar som regel en Site Assessment i att vi ingår ett serviceavtal. Avtalet innebär att vi med förutbestämda intervaller går igenom status på frekvensomformarna samt går på djupet med vad som kan göras för att förlänga frekvensomformarna livslängd och därmed optimera driftsäkerheten, säger Rene Gabriel.

. I andra fall erbjuder STYREG en Retrofit, vilket innebär att man byter ut modeller som utgått mot en nya, uppdaterade modeller.

Tidigare handlade dialogen i första hand om driftsäkerhet för att undvika driftstopp och bibehålla tillgängligheten.

– Idag pratar vi energioptimering och CO2-avtryck, och slutsatserna i förhållande till dessa två kommer att finnas med i rapporten, säger Rene Gabriel.

I energikrisens spår finns det mycket pengar att spara på elräkningen genom att investera i ny utrustning.

– Det handlar om ungefär två till fyra procent i energibesparingar per omvandlare, påpekar Rene Gabriel.

Därtill kommer en betydande CO2-besparing.

STYREG byter ut och driftsätter

När avtal är slutet står STYREG som regel också för utbyte av frekvensomformarna vilket kan vara fördelaktigt ifall resurserna är knappa på den egna underhållsavdelningen.

– Vi brukar ta hand om hela jobbet, men om kunden själv vill installera omformaren så kan vi komma ut och hjälpa till att idriftsätta den, säger Rene Gabriel.

En Retrofit (dvs ett utbyte) utförs oftast i samband med ett driftstopp. I samråd med STYREG har vi oftast möjlighet att hjälpa till oavsett tidpunkt på dygnet.

En osäker tid – även för gamla frekvensomformare

Det upplevs numera ofta att elnätet blivit mer instabilt. Man upplever allt fler spänningsdippar som resulterar i att gamla frekvensomformare oftare går sönder.

– Det gör vårt besök extra relevant eftersom vi kan programmera de nya omvandlarna så att de blir mindre känsliga för spänningsfall än de gamla. Kunden slipper därmed driftavbrott, säger Rene Gabriel.

Kontakta post@styreg.com eller 031-40 68 00