Site Assessment holder produktionen kørende

Af Hans Jerver
Kommunikationsmedarbejder, STYREG

 

Energibesparelser, lavere CO2-udledning og en minimeret risiko for et nedbrud i produktionsapparatet er mulige fordele ved et Site Assessment.


Oversat til dansk betyder Site Assessment: En registrering af en virksomheds frekvensomformere på virksomhedens område.

– Primært taler vi her om produktionsvirksomheder, varmeværk og rensningsanlæg, fortæller partner Rene Gabriel i STYREG.

Firmaet er Danfoss Drive Pro Servicepartner og har siden 2020 udført over 100 Site Assessments.

De første to dage af et sådant tjek er sponseret af Danfoss Salg Danmark og udføres derfor af STYREG uden beregning.

For virksomhederne betyder et Site Assessment, at de får en kvalificeret viden om alle deres omformere, som de kan bruge til at afgøre, om der er behov for at udskifte nogle af deres gamle modeller, eller om det er mere relevant at indgå en serviceaftale.

Som noget nyt får virksomhederne samtidig en oversigt over den energioptimering (besparelse på strøm) og det mindre CO2-aftryk, som man kan forvente ved eventuelle opgraderinger. Dertil kommer en udregning af tilbagebetalingstiden af nyinvesteringerne.

– Når disse store årlige besparelser regnes med i at opgradere et antal omformere, så bliver kunderne tit overraskede over, hvor relativ kort nedbetalingstiden bliver, forklarer Rene Gabriel.

Rettidig omhu

For serviceteknikerne i STYREG giver et Site Assessment et rigtig godt kendskab til tilstanden ude hos kunden.

Dette foregår som regel ved, at teknikeren – ifølge med en repræsentant for virksomheden – registrerer alle frekvensomformere med placering og tagnummer. Dermed ved virksomheden fremadrettet altid, hvad det er for en frekvensomformer, der omtales, når der nævnes et tagnummer.

STYREG tager stilling til hver enkelt omformer. Om den er aktiv og i hvilken tilstand, den er. Kunden bidrager med sin vurdering af, hvor vigtig den enkelte omformer er for driften.

– Vi gør ikke andet. Vi tager for eksempel ikke backup eller laver ændringer. Dette er udelukkende en tilstandsvurdering, forklarer Rene Gabriel.

Som regel kan dette klares inden for to dage, men er der tale om en større virksomhed, kan der tilkøbes yderligere registrering.

Når et Site Assessment er gennemført, bliver der udarbejdet en rapport til virksomheden, som dermed får et detaljeret overblik over både alder og tilstand på alle dens frekvensomformere. 

– Vi inddeler frekvensomformernes tilstand i tre kategorier, som enten er: grøn, gul eller rød. Farverne indikerer, hvor kritisk tilstanden er for de enkelte omformere, fortæller Rene Gabriel.

I rapporten tages der naturligvis højde for kundens vurdering af de enkelte drevs betydning for virksomhedens drift. De vitale omformere, der kan lukke en produktion ned, hvis de skulle sætte ud, er der naturligvis størst fokus på. Et nedbrud i et af dem kan i værste fald – for nogle kunder – medføre store økonomiske tab.

Nyt besøg

Når kunden har haft tid til at se på rapporten, vender STYREG tilbage og aftaler et møde.

– Er der tale om frekvensomformere, der kan udfordre driften i en virksomhed, så resulterer dette som regel i, at vi indgår en serviceaftale. Den indebærer, at vi hvert eller hvert andet år går i dybden med, hvad der kan gøres for at forlænge levetiden på omformerne og dermed optimere driftssikkerheden, oplyser Rene Gabriel.

I andre tilfælde tilbyder STYREG et retrofit, hvilket vil sige, at man udskifter modeller, der er udgået, med en ny opdateret model.

Tidligere handlede dialogen primært om driftssikkerhed for undgå driftsstop og bevare oppetid

– I dag snakker vi energioptimering og CO2-aftryk, og konklusionerne i forhold til begge dele kommer med i rapporten, siger Rene Gabriel. 

I energikrisens tegn er der nemlig en del penge at spare på strømregningen ved at investere i nyt materiel.

– Der er cirka to-fire procent i effekt-besparelse pr. omformer, påpeger Rene Gabriel.

Dertil kommer en anseelig CO2-besparelse.

STYREG udskifter og idriftsætter

Når aftalerne er indgået, står STYREG som regel også for udskiftningen af frekvensomformerne, da der efterhånden ikke længere er så mange ansat i vedligeholdelsesafdelingerne på virksomhederne.

– Vi klarer som regel det hele, og de steder, hvor man selv installerer omformerne, kommer vi og idriftsætter dem, siger Rene Gabriel.

Et retrofit skal som regel udføres i forbindelse med en nedlukning. Derfor har STYREG udover at være døgnbemandet også altid en til to mand på arbejde i for eksempel industriferien, så kunderne kan få udskiftet deres omformere, mens virksomheden alligevel er lukket ned.

En usikker tid – også for gamle omformere

Rundt om i landet forlyder det, at elnettet er blevet mere ustabilt på grund af den aktuelle energikrise. Dette forplanter sig til virksomhedernes produktionsapparater, hvor man oplever flere og flere spændingsdyk, der medfører, at de gamle frekvensomformere oftere falder ud.

– Det gør vores besøg ekstra relevante, da vi kan programmere de nye omformere, så de er mere robuste mod spændingsdyk, så virksomhederne undgår udfald, fortæller Rene Gabriel.

Kontakt Rene Gabriel på reg@styreg.com eller mobil 30460432