Serviceavtal

Författare: Thomas Rask
Direktør/partner, STYREG

STYREG serviceavtal


Ett driftfel uppstår alltid vid den mest olämpliga tiden på dygnet och mycket sällan sker ett driftfel på måndagsmorgnar klockan 08:00 när alla tekniker är samlade på kontoret.

Tänk efter lite – vad händer om det inträffar fredag eftermiddag, efter arbetstidens slut? Kollegan med kännedom om driften har gått hem för veckan och produktionen står stilla.

Operatören och jourteknikern förstår inte vad driftstoppet beror på och de har svårt att utläsa betydelsen av larmet i displayen på frekvensomformaren.

Vid tillfällen som dessa önskar du säkert att det skulle finnas en livlina med bred kunskap om frekvensomformare och deras parametrar att vända sig till!

Om frekvensomformarna är kritiska för er produktion eller funktion – så är det en god idé att överväga ett serviceavtal som ger er kompetent hjälp.

Dygnet runt årets alla dagar har STYREGs tekniker jourverksamhet och kan därmed alltid hjälpa till med initial teknisk support via telefon.

Våra tekniker hjälper till med beställning av reservdelar för frekvensomformare upp till 1,4 MW eller en ny frekvensomvandlare upp till 400 kW från Danfoss servicelager. När reservdelarna har leverats kommer vår tekniker ut till er och ni kan tillsammans snabbt åtgärda felet och få igång driften igen.

Med ett serviceavtal har ni telefonsupport dygnet runt, året runt utan extra anslutningskostnad.

Ett serviceavtal ger er förtur i telefonkön om ni behöver prata med en tekniker inom normal arbetstid – vi kallar det för prioriterat samtal.

Beroende på serviceavtalets utformning så kommer tekniker med förutbestämda intervaller att kontrollera era frekvensomformare så att de är i tip-top skick. Teknikern diskuterar med er om det varit några problem sedan sist. Ni får besök av teknikerspecialist från STYREG med bred erfarenhet av frekvensomformare och olika applikationer. Kanske önskar ni ytterligare kontroll av er anläggning? Till exempel kan vi erbjuda kontroll av lagerströmmar, kontroll av störningar (EMC) och uppmätning av övertonshalt i er installation.

Vid serviceavtal upprättas en komponentlista som innehåller alla drivenheter. Utifrån denna kan vi rekommendera utbyte av föråldrade komponenter/frekvensomformare.
Direkt i anslutning till utfört arbete avrapporteras muntligen till kunden de fel och brister som uppmärksammats på de kontrollerade enheterna. Utförda kontroller/mätningar dokumenteras och överlämnas till kund elektroniskt. Förslag till lämplig åtgärd meddelas. Slutligen erhåller ni en parameterfil från Danfoss med alla inställningar för era enheter. Vid haveri kan stilleståndstiden minimeras när konfigurationer från parameterfilen blixtsnabbt laddas ner till den nya frekvensomformaren. Detta kommer att mildra konsekvenserna av ett oavsiktligt stopp.
Ni kommer at ha en person som kan hjälpa er, någon ni möter personligen.

Det finns också en rad andra fördelar med att ha ett serviceavtal tillsammans med oss:

  • 25 % rabatt på Danfoss Drives utbildning
  • 50% rabatt vid uppstart och justering av nya VLT och Vacon produkter som adderas till serviceavtalet.

Om Ni vill veta mer, vänligen kontakta oss. Vi finns tillgängliga för en pratstund om vilka möjligheter som finns (och för en eventuell prisuppskattning) för ett serviceavtal på era frekvensomriktare.