Retrofit

Författare: Kim Tonsberg Kristensen
Servicetekniker, STYREG

Introduktion og case


Ofta pratar vi med driftpersonal som är desperat av en defekt frekvensomformare som orsakat oönskat produktionsstopp och samtalet låter nästan alltid likadant:

 

  • Produktionen får inte stanna!
  • Vi förlorar mycket pengar vid oplanerade driftstopp!
  • Hur snabbt kan ni vara här, när är ni klara?
  • Säkringarna har löst ut, kan vi byta ut dem?
  • Menar du? Går det inte att reparera?
  • Vad kostar det?

Frekvensomformare har ett sista produktionsdatum och därefter också ett sista datum för reservdelar. Därefter måste ni hoppas att er återförsäljare har delar i lager.

I händelse av plötsligt haveri måste ni byta ut frekvensomformaren – det kostar inte mycket eller tar inte lång tid för mindre storlekar på till exempel 7,5 kW, men när det gäller en 90 kW eller kanske större, kan både pris och logistik vara en utmaning.

Modeller från Danfoss som avvecklas för reservdelar gäller VLT3000, VLT3500, VLT5000, VLT6000, VLT8000, VLT2800, Vacon NXL och Vacon CX, för att nämna några.

Så vad gör ni? Hur planerar ni?

Billigaste, men inte enklast, är att ni håller koll på modellbeteckningar och serienummer. Ni frågar er leverantör årligen om det nu finns kritiska enheter som nu blivit för gamla?

Men vi tror att Ni har viktiga ting att spendera er tid på? Ta hjälp av ER leverantör som kan hjälpa ER att inventera hela er installerad bas. Därefter bokas ett uppföljningsmöte innehållande konkreta råd, både för nu och framtiden.
Detta säkerställer att installationen erbjuds med den senaste tekniken inom området frekvensomformare, samt att det med säkerhet går att anskaffa reservdelar igen, dygnet runt.

Nya enheter har också bättre effektivitet än äldre modeller och det innebär lägre strömförbrukning.

Energioptimering är en viktig parameter redan i utvecklingsfasen. Om vi jämför en Danfoss VLT 5000 med en Danfoss VLT Automation Drive, FC 302, har den senare en effektivitet som är 1–3 % bättre. År efter år.

Casestory på Arla Foods, Arinco

I samband med serviceavtalet på fabriken i Videbæk rekommenderade vi utbyte av tre större frekvensomformare. Ända möjligheten att ersätta dem är under planerat driftstopp och studier visade att skilda arbetsmetoder måste användas.

Uppgiften bestod i att byta ut två VLT 5300 (250 kW) och en VLT 5125 (110kW). Placeringen av frekvensomformare gjorde att vi och vår installatör koordinerade arbetet tillsammans med kunden, så att utbytet kunde ske på endast tre dagar.

STYREG EL gjorde korrigeringar, dels på kraftförsörjning, dels motorinstallationen, samtidigt som vi installerade styrledningarna, parametrar konverterade från den äldre till nya frekvensomformare och därmed säkerställdes korrekt uppstart i samarbete med Arlas tekniker.

Alla tre enheterna byttes inom tidsramen och idriftagningen fortlöpte utan problem.

Frekvensomriktar 1, fläkt

Den första och mest komplicerade enheten var ansluten till en stor fläkt, en kritisk komponent för att säkerställa produktionen, där den gamla VLT 5300 frekvensomformare, med en energiförbrukning över tiden på över 15 miljoner kWh, var belägen i mitten apparatrummet.

Det gick inte att forsla bort enheten utan stort besvär.

I samråd mellan STYREG och med Arlas el-ansvarig beslutades därför att demontera alla i skåpets innehållande delar från gamla frekvensomformaren och därefter använda detta som stativ för den nya omformaren. Till alla frekvensomformaren monterades CMM-kit för att eliminera risken för lagerströmmar och USB-förlängningskontakter monterades för enkel och säker och enkel åtkomst via PC.

Bild 1 Ersättning av 250 kW VLT

Frekvensomriktar 2, homogenisator

Nästa enhet var också en VLT5300 frekvensomformare för en homogenisering, som efter många års drift haft en förbrukning på 7,5 miljoner kWh. Den äldre installationen med, sex styva parallella 1×240 mm2 aluminiumledare för matning och 3×150 mm2 kopparkabel för motorledaren gör att det finns minimalt utrymme i en standarkapsling. Därför beställde Styreg en version med fabriksmonterad kopplingsbox och detta gjorde installationsarbetet mycket effektivare.
Bild 2 Ny 250 kW VLT FC-302 som tar betydligt mindre plats

Frekvensomriktar 3 med seriell kommunikation

Den sista enheten var en VLT5125 frekvensomformare med Profibus. Detta var något enklare eftersom kablarna är betydligt tunnare och med en fabriksmonterad kopplingsbox direkt på frekvensomformare så var detta utbyte redan färdigt och i driftsatt igen, cirka 5 timmar efter att den gamla enheten stoppades.
Bild 3 Ny 110 kW VLT väggmonterad